Služby

demontáž
elektrotechnických 
elektronických a energetických zařízení.

kooperace
montáž kompletace třídění  balení

 skartace

zpracování plastového odpadu

 partnerství a sociální odpovědnost

v našem projektu sociálního družstva propojujeme sociální službu s aktivitami ekonomického subjektu.


.

Náš tým

Díky výjimečnému pracovnímu kolektivu u nás najdou důstojné uplatnění a náplň života lidé, kteří jsou na trhu práce znevýhodněni. Získávají tak pocit vlastní důležitosti a prospěšnosti. 

Proč s námi spolupracovat

Jestliže se rozhodnete s námi spolupracovat, podpoříte tím pracovní místo pro zaměstnance, kteří na trhu práce jinak uplatnění nenajdou
a budou odkázáni pouze na sociální dávky.
Partnery si hledáme mezi výrobními firmami, které se orientují na princip štíhlé výroby a kooperují méně efektivní činnosti, případně
u nich nárazově dojde k navýšení zakázek či potřebě víceprací (kontrola, třídění, balení apod.).
Spolupráci nabízíme i institucím či organizacím veřejné správy, které kladou důraz na společensky odpovědné chování.
Preferujeme dlouhodobou partnerskou spolupráci pro rozvoj vzájemně výhodných vztahů, sociální odpovědnost a důvěru. Investicí do vzájemné spolupráce se budete podílet na rozvoji dalších plánovaných aktivit, (chráněné bydlení, sociálně terapeutická dílna).